NL | EN | DE

Cross-border concept

Wat is een cross-border Twin-Datacenter-Concept?

Een cross-border Twin-Datacenter-Concept is een grensoverschrijdend datacenter concept, waarbij in twee verschillende landen een locatie is gevestigd. Deze zijn door middel van meerdere dark fibers met elkaar verbonden, waardoor realtime datatransport en back-up kan plaatsvinden. Beide locaties zijn in een straal van 15 kilometer gelegen.

Systemec's cross-border Twin-Datacenter-Concept

Systemec heeft dit concept gerealiseerd door een datacenter in Nederland te bouwen en deze te koppelen aan een gelijktijdig gebouwd datacenter in Duitsland. Door de spreiding van de datacenters over Duitsland en Nederland kan Systemec en haar relaties profiteren van o.a. twee onafhankelijke energienetwerken en meerdere internationale carriers, waardoor de beschikbaarheid van de datacenters verder toeneemt en bijna de 100% benaderd.

De locaties in Venlo (NL) en Nettetal (D) maken gebruik van twee aparte energienetwerken: Enexis (NL) & Stadtwerke Nettetal (D). Hierdoor is de kans significant kleiner dat de stroom gelijktijdig in beide datacenters uitvalt. Uw data en applicaties blijven hierdoor vanuit een van beide datacenters beschikbaar.

 

Wat als er door een calamiteit uw primaire locatie uitvalt? 

Met een risicoanalyse bepaalt u uw Recovery Time Objectives (RTOs) en Recovery Point Objectives (RPOs). Op basis daarvan kan een plan worden opgesteld, waarin een backup en uitwijk is opgenomen. Bij uitwijk wordt er gebruik gemaakt van minimaal 2 locaties, zoals het datacenter Venlo en het datacenter in Nettetal (Duitsland), om zowel de data als de applicaties altijd beschikbaar te houden.  

RTO - RPO 

RPO: hoeveel dataverlies in tijd gezien mag er optreden? Bij een RPO van 4 uur betekent dat er in het slechtste geval 4 uur dataverlies optreedt aangezien de laatste back-up van 4 uur ervoor is.
 
RTO: hoeveel tijd mag er verstrijken voordat het systeem weer operationeel is met de laatste back-up data (RPO)? Een RTO van 2 uur houdt in dat er 2 uur nodig is om de systemen weer gereed voor gebruik te hebben met data die maximaal 6 uur oud is (uitgaande van 4 uur RPO).
 
Door de omgeving te hosten in 2 datacenters en gebruik te maken van redundante hardware (SAN) met bijv. VMware Site Recovery Manager kan er bij een calamiteit direct worden overgeschakeld naar het andere datacenter zonder verlies van data, een RTO en RPO van bijna 0.
 
Andere scenario’s waarbij een hogere RTO en RPO acceptabel zijn, zijn ook mogelijk. Zo kan de uitwijklocatie ingericht worden met alleen back-updata zonder een volledig gespiegelde hardware capaciteit. Deze kosten efficiënte oplossing heeft wel impact op de RTO waarde.
 
Heeft u vragen of heeft u uw RPO en RTO bepaalt en wilt u gebruik van de services van Systemec neem dan direct contact op met een van onze medewerkers.