NL | EN | DE

TIER uitleg

Hieronder staat samenvattend beschreven waar de TIER normeringen op gebaseerd zijn:

Tier I

Een Tier I datacenter beschikt niet over extra capaciteit, welke gebruikt kan worden bij calamiteiten. In een datacenter, gebouwd volgens deze richtlijnen, worden stroom en koeling maar via één enkelvoudig pad naar de racks en servers geleverd, zonder redundante componenten. Dit zal geplande en ongeplande uitval (down time) tot gevolg hebben. Tier I datacenters hebben een beschikbaarheid van ca. 99,67%.    

Tier II

Een Tier II datacenter heeft in vergelijking met Tier I wel redundante componenten (n+1), maar wordt de stroom en koeling nog steeds door middel van een enkelvoudig pad geleverd naar de racks en servers. Dit resulteert erin dat er een aantal racks of servers offline moeten worden gebracht op geplande tijden, om ongewenste onderbrekingen van uw dienstverlening te voorkomen. Elk gepland onderhoud van dergelijke systemen of distributiepaden zal een negatieve invloed hebben op beschikbaarheid van de racks en servers. Tier II datacenters hebben een percentage van ca. 99,75% beschikbaarheid. 

Tier III

Een Tier III datacenter infrastructuur is voorzien van zowel meerdere onafhankelijke stroom- en koeling distributiepaden als redundante componenten (n+1). Echter is maar één van de twee paden tegelijk actief! Onderhoud of onderbrekingen hebben geen negatieve gevolgen voor de apparatuur en beschikbaarheid.  Tier III datacenters hebben een beschikbaarheidpercentage van ca. 99,98%.   

Tier IV

Een Tier IV datacenter is voorzien van meerdere redundante componenten (2n+1), zowel onafhankelijke actieve stroom als koeling distributiepaden naar alle racks en servers. Het uitvallen van een component of distributiepad heeft geen negatieve gevolgen op de beschikbaarheid van het datacenter. Tier IV datacenters hebben een percentage van ca. 99,99% beschikbaarheid. 

De Tier normeringen zijn gebaseerd op Amerikaanse standaarden. In Nederland is de ca. 99,99% beschikbaarheid wel mogelijk, echter een Tier IV datacenter is niet mogelijk in Nederland. De reden is dat er slechts één infrastructuur is voor alle energieleveranciers. De Tier IV classificatie vereist namelijk twee onafhankelijke stroompaden en leveranciers.